Hotline: (028)3838.9052 - 0902.322.324

Per the Restored Names Accuracy Policy, when a registrar restores a name (from the redemption grace period) that had been deleted on the basis of submission of false contact data or non-response to registrar inquiries, the name must be placed on Registrar Hold status until the registrant has provided updated and accurate Whois information.

kvm

ubuntu

cisco

dell

netgroup

openvz

Công ty TNHH Phần Hợp Thành Đỏ
Giấy CNĐKDN: 0313112960 - Ngày cấp: 17/12/2014, được sửa đổi lần thứ 3 ngày 01/09/2015. Cơ quan cấp: Uỷ ban nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà HT, 449 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
Số điện thoại: (028) 38 389 052